Aanvraagformulier

FBNR_5Een aanvraag kan uitsluitend ingediend worden door medewerkers van hulpverlenende organisaties, zoals maatschappelijk werk, (huis)artsen, levensbeschouwelijke organisaties, gemeentelijke kredietbank, etc. Een particuliere aanvrager die rechtstreeks contact opneemt met het fonds, wordt doorverwezen naar een hulpverlenende instantie.

Het aanvraagformulier kan op de computer ingevuld worden en vervolgens worden uitgeprint. Omdat een gift van het FBNR eenmalig is en tot een oplossing moet leiden, dient een aanvraag vergezeld te gaan van een doelgerichte en goed onderbouwde rapportage, inclusief een plan om herhaling te voorkomen.

Download hier het aanvraagformulier.

N.B: Alleen aanvragen die naar het postbusnummer zijn gestuurd, worden in behandeling genomen. Inzenden via de mail is niet mogelijk.