Doel

Het FBNR is opgericht om urgente financiële probleemsituaties van Rotterdammers op te lossen als geen andere oplossing mogelijk is. Een bijdrage van het Fonds is altijd een gift en is in principe eenmalig. Bij het beoordelen van aanvragen hanteert het FBNR de volgende uitgangspunten:

Urgent

Het Fonds richt zich op urgente noodsituaties waarin snel handelend opgetreden moet worden.

Basisbehoeften

Het Fonds richt zich op het oplossen van probleemsituaties waar de beschikbaarheid van basisbehoeften in het geding is.

Niet structureel

Het Fonds geeft nooit structurele financiële ondersteuning, het gaat altijd om een eenmalige gift voor een specifiek doel.

Rotterdammers

Een hulpverlener kan alleen een aanvraag doen voor mensen die in Rotterdam wonen.

Geen andere mogelijkheden

Alle andere mogelijkheden om de financiële noodsituatie op te lossen (door de persoon zelf, wettelijke of gemeentelijke regelingen) bieden geen of geen tijdige oplossing. Ook de gemeente kan soms helpen. Kijk daar eerst goed naar:

Rotterdam | Geldzorgen

Hulpverlener vraagt aan

Rotterdammers kunnen niet zelf een aanvraag bij het Fonds doen, dat gaat altijd via een hulpverlener.

Duurzaam perspectief

De hulpverlener moet duidelijk maken op welke manier een gift van het Fonds bijdraagt aan duurzame verbetering van de situatie.

Rotterdamse fondsen

Past een aanvraag niet binnen deze uitgangspunten? Zoek dan verder naar een ander fonds met de fondsenzoeker op de website van de Vereniging Rotterdamse Fondsen.

Rotterdamse fondsen