In 4 stappen je aanvraag indienen

LET OP! Alleen medewerkers van hulpverlenende organisaties die een directe hulpverleningsrelatie hebben met degene voor wie hij/zij de aanvraag doen kunnen een aanvraag bij het FBNR doen.

Stap 1.

4 x een ja? Dan is een aanvraag bij het Fonds mogelijk. Bij twijfel: neem contact op met de medewerkers van het FBNR.

naar aanvraagformulier

Stap 2.

Vul het digitale aanvraagformulier zo volledig mogelijk in, inclusief een goed onderbouwde sociale rapportage (o.a.: wat is de situatie, waarvoor is een gift nodig, welke andere oplossingen zijn onderzocht, hoe zorgt een gift voor een duurzame oplossing)

Stap 3.

Upload de bijlagen die gevraagd worden of die je wilt meesturen, in ieder geval een kopie van het ID-bewijs van de cliënt, of een andere officieel document waaruit de identiteit van de cliënt blijkt. Soms vraagt FBNR aanvullende informatie of documenten.

Stap 4.

Het aanvraagformulier kan daarna direct digitaal verstuurd worden naar het FBNR, maar kan ook tussentijds worden opgeslagen en op een later moment verstuurd worden.