Over

FBNR is in 2007 opgericht als publiek-private samenwerking tussen charitatieve fondsen, maatschappelijke instellingen, levensbeschouwelijke organisaties en de gemeente Rotterdam. De financiering van het FBNR komt uit donaties van particuliere charitatieve fondsen, bedrijven/organisaties en particulieren. Alle donaties die het FBNR ontvangt worden voor 100% besteed aan het doel: noodhulp. De kosten voor personeel, huisvesting en bedrijfsvoering worden gedragen door de gemeente Rotterdam. Het FBNR is een stichting en werkt volledig onafhankelijk.

Bestuur

Het bestuur van het FBNR bestaat uit 11 leden, die volgens de statuten afkomstig zijn uit de wereld van charitatieve fondsen, hulpverlening, levensbeschouwelijke organisaties en de gemeente Rotterdam. Bestuursleden zijn:

Richard Scalzo (voorzitter)
Ria van Seventer (vicevoorzitter)
Ignace Schellekens-Franssen (secretaris)
Bas Woudstra (penningmeester)
Cecile Westerhuis

*

Btisame Boudhan
Joachim Hodes
Marc van Leeuwen
Gerard Neeleman

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie als bestuurslid gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten. De medewerkers van het bureau vallen onder de cao gemeenten.

Vereniging Urgente Noden Nederland

FBNR is lid van de landelijke Vereniging Urgente Noden Nederland. Deze vereniging is belangenbehartiger en spreekbuis voor de noodhulpbureaus in Nederland.

Publicaties

Voor de meest recente jaarverslagen, nieuwsbrieven en onderzoeksrapporten klik hier.

Bureau

Het bureau van het FBNR bestaat uit:

Nita Wissink

directeur

Josje Dijkstra

adviseur/toetser

Ingrid van Oost

adviseur/toetser

Suzanne Davis

projectleider fondswerving particulieren en bedrijven

Petra Heitmann-Schulte

teamondersteuner en junior adviseur/toetser

Andreas Prins van Wijngaarden

adviseur/toetser