Over

FBNR is in 2007 opgericht als publiek-private samenwerking tussen charitatieve fondsen, maatschappelijke instellingen, levensbeschouwelijke organisaties en de gemeente Rotterdam. De financiering van het FBNR komt uit donaties van particuliere charitatieve fondsen, bedrijven/organisaties en particulieren. Alle donaties die het FBNR ontvangt worden voor 100% besteed aan het doel: noodhulp. De kosten voor personeel, huisvesting en bedrijfsvoering worden gedragen door de gemeente Rotterdam. Het FBNR is een stichting en werkt volledig onafhankelijk.

Bestuur

Het bestuur van het FBNR bestaat uit 11 leden, die volgens de statuten afkomstig zijn uit de wereld van charitatieve fondsen, hulpverlening, levensbeschouwelijke organisaties en de gemeente Rotterdam. De huidige bestuursleden zijn:

Namens de fondsen:
Dhr. W. Vonk
Mw. A.C. van Seventer (vicevoorzitter)
Dhr. H.J. Hodes
Mw. I.J.A. Franssen (secretaris)
Dhr. B. Woudstra (penningmeester)

Namens de levensbeschouwelijke organisaties:
Mw. E. Delgado Silva
Mw. M. Amzaiab

Namens de hulpverlening:
Dhr. R.G. Scalzo (voorzitter)
Mw. B. Boudhan

Namens de gemeente Rotterdam:
Dhr. G. Neeleman
Dhr. M. van Leeuwen

Bureau

Het bureau van het FBNR bestaat uit:
Nita Wissink (directeur)
Josje Dijkstra (adviseur/toetser)
Ingrid van Oost (adviseur/toetser)
Petra Heitmann-Schulte (teamondersteuner)
Andreas Prins van Wijngaarden (adviseur/toetser)
Pascal Keukeler (adviseur/toetser op oproepbasis)
Zoubaida Addou (adviseur/toetser)

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie als bestuurslid gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten. De medewerkers van het bureau vallen onder de cao gemeenten.

ANBI

De Stichting Fonds Bijzondere Noden wordt sinds 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI: 8177.61.615). Hierdoor is de stichting vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht over te ontvangen en te betalen bijdragen.

Keurmerk goede doelen

Het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam heeft blijk gegeven te voldoen aan de voorwaarden en criteria van het Keurmerk Goede Doelen en heeft op 21 november 2012 het daarbij behorende certificaat uitgereikt gekregen.


Landelijk beraad
Het FBNR is lid van het Landelijk Beraad Urgente Noden.

Privacy

Het FBNR heeft voor het beoordelen van aanvragen gegevens nodig die onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming vallen. FBNR heeft een privacyreglement opgesteld waarin wordt vastgelegd hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan (link naar privacyreglement).

Privacybeleid