Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

Jaarlijks komen duizenden Rotterdamse huishoudens in een urgente financiële noodsituatie terecht. Bestaande wettelijke en gemeentelijke voorzieningen kunnen niet in alle gevallen of snel een oplossing bieden. Als mensen tussen wal en schip dreigen te vallen kan FBNR bijspringen met een (eenmalige) gift.

Onafhankelijk

De stichting FBNR functioneert volstrekt onafhankelijk en is in 2007 opgericht door vier partijen die ieder voor zich te maken hebben met in financiële nood verkerende huishoudens: particuliere fondsen, levensbeschouwelijke organisaties, hulpverleningsinstellingen en de gemeente Rotterdam.

Warm hart

Sinds de oprichting wordt het fonds ruimhartig ondersteund door tientallen Rotterdamse fondsen en door de gemeente Rotterdam. Ook zien we dat steeds meer Rotterdamse organisaties en particulieren hun steentje willen bijdragen aan het oplossen van acute financiële nood van kwetsbare Rotterdammers. Het giftenbudget van het FBNR wordt beschikbaar gesteld door fondsen, bedrijven, en particulieren die het fonds allemaal een warm hart toedragen. Elke euro die aan het FBNR gedoneerd wordt gaat voor de volle 100% naar het goede doel. De gemeente Rotterdam betaalt de organisatiekosten.

Snelle hulp

Acute problemen vragen om een snelle aanpak. Fonds Bijzondere Noden Rotterdam handelt daarom snel bij acute financiële noodsituaties, waar mogelijk binnen 24 uur. Aanvragen voor noodhulp lopen altijd via een hulpverlener. Een gift van het FBNR wordt overgemaakt aan de organisatie die de aanvraag heeft gedaan. De hulpverlener zorgt ervoor dat het geld wordt uitgegeven aan het beoogde doel.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam

“Armoede is de grootste gelijkmaker die er is: het kan iedereen overkomen. Rotterdam is erop gebrand om het taboe op armoede te doorbreken en maatwerk te leveren bij mensen die kampen met schuldenproblematiek. In de dagelijkse praktijk is ondersteuning bij acute financiële problemen best ingewikkeld vanwege alle wettelijke procedures en regels. De stad prijst zich gelukkig met het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam, dat snel financiële verlichting kan bieden en mensen helpt hun financiën weer op orde te krijgen. Dat fonds wordt gevuld met bijdragen van heel veel private partijen: fondsen, bedrijven en particulieren met hart voor de stad en de mensen die er wonen. Rotterdam is dankbaar voor deze betrokken coalitie die hulp in vaak schrijnende situaties mogelijk maakt.”

Een samenleving zonder armoede is pas echt rijk