Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

Jaarlijks komen duizenden Rotterdamse huishoudens in een urgente financiële noodsituatie terecht. Bestaande wettelijke en gemeentelijke voorzieningen kunnen niet in alle gevallen of snel een oplossing bieden. Als mensen tussen wal en schip dreigen te vallen kan FBNR bijspringen met een (eenmalige) gift.

Onafhankelijk

De stichting FBNR functioneert volstrekt onafhankelijk en is in 2007 opgericht door vier partijen die ieder voor zich te maken hebben met in financiële nood verkerende huishoudens: particuliere fondsen, levensbeschouwelijke organisaties, hulpverleningsinstellingen en de gemeente Rotterdam.

Snelle hulp

Acute problemen vragen om een snelle aanpak. Fonds Bijzondere Noden Rotterdam handelt daarom snel bij acute financiële noodsituaties, waar mogelijk binnen 24 uur. Aanvragen voor noodhulp lopen altijd via een hulpverlener. Een gift van het FBNR wordt overgemaakt aan de organisatie die de aanvraag heeft gedaan. De hulpverlener zorgt ervoor dat het geld wordt uitgegeven aan het beoogde doel.

'Een samenleving zonder armoede is pas echt rijk'

Warm hart

Heel veel Rotterdamse organisaties en particulieren willen hun steentje bijdragen aan het oplossen van acute financiële nood van Rotterdammers. Het giftenbudget van het FBNR wordt beschikbaar gesteld door vermogensfondsen, bedrijven, en particulieren die het fonds allemaal een warm hart toedragen. Elke euro die aan het FBNR gedoneerd wordt gaat voor de volle 100% naar het goede doel.