Waarom

Jaarlijks komen duizenden Rotterdamse huishoudens in een urgente financiële noodsituatie terecht. In Nederland bestaan verschillende wettelijke voorzieningen, maar die bieden niet altijd een afdoende oplossing. Het FBNR is opgericht om in die gevallen bij te springen door middel van een eenmalige, geldelijke gift.

Onafhankelijk

De stichting FBNR functioneert volstrekt onafhankelijk en is opgericht door vier partijen die ieder voor zich te maken hebben met in financiële nood verkerende huishoudens: particuliere fondsen, levensbeschouwelijke organisaties, hulpverleningsinstellingen en de gemeente Rotterdam.

Hulp

De financiële hulp verloopt altijd via de hulpverlening; een gift van het FBNR wordt overgemaakt aan de instantie die de aanvraag heeft gedaan. De hulpverlener zorgt dat het geld besteed wordt aan het beoogde doel. In voorkomende gevallen wordt hulp in natura geboden.

‘Een samenleving zonder armoede is pas echt rijk’