Geven

Wilt u iets betekenen in het leven van mensen en Rotterdammers die het moeilijk hebben perspectief bieden op verbetering van hun leefsituatie? Wilt u iets terug doen voor Rotterdam? Steun dan het FBNR! Uw bijdrage komt voor de volle 100% ten goede aan de mensen voor wie ondersteuning wordt gevraagd en die nergens anders meer terecht kunnen.

U kunt het FBNR op verschillende manieren ondersteunen:

Fondsen

Vanaf de oprichting in 2007 leveren Rotterdamse en landelijke vermogensfondsen een gulle bijdrage aan het giftenbudget. FBNR is hen daarvoor zeer erkentelijk.

Particuliere donateurs

Ook als particulier kunt u het FBNR steunen. Een eenmalige donatie aan het FBNR kan worden overgemaakt op onze giftenrekening:  NL03 ABNA 0448 3356 70 t.n.v. Fonds Bijzondere Noden Rotterdam. Voor een periodieke schenking maken we een ‘overeenkomst periodieke gift’ op, volgens het modelformulier van de belastingdienst. Dankzij de ANBI-status zijn giften aan het FBNR fiscaal aftrekbaar. Zie voor de voorwaarden op www.belastingdienst.nl.

Bedrijven en maatschappelijke organisaties

Veel bedrijven hebben maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. Ook als bedrijf of maatschappelijke organisatie kunt u het FBNR steunen. U kunt eenmalig of periodiek een geldelijke donatie doen, het FBNR mogelijk in natura steunen, of lid worden van de NOODCLUB RDAM. Als aangesloten organisatie bij het FBNR krijgt u in ieder geval vermelding op de website van het FBNR, ontvangt u de nieuwsbrieven en ontvangt u een uitnodiging voor de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van het Fonds. U kunt zich melden bij het FBNR (info@fbnr.nl), dan nemen wij met u contact op om samen te onderzoeken hoe uw ondersteuning vorm kan krijgen.