Aanvragen

Alleen medewerkers van hulpverlenende organisaties die een directe hulpverleningsrelatie hebben met degene voor wie hij/zij de aanvraag doen kunnen een aanvraag bij het FBNR doen. Volg daarvoor de volgende stappen:

Quick scan

  1. Client woont in Rotterdam?
  2. Gaat het om noodzakelijke basisbehoeftes?
  3. Is er geen andere oplossing meer mogelijk?
  4. Is het probleem urgent?

Stap 1:

4 x een ja? Dan is een aanvraag bij het Fonds mogelijk. Bij twijfel: neem contact op met de medewerkers van het FBNR.

Naar het aanvraagformulier

Stap 2:

Maak een goed onderbouwde sociale rapportage (o.a.: wat is de situatie, waarvoor is een gift nodig, welke andere oplossingen zijn onderzocht, hoe zorgt een gift voor een duurzame oplossing)

Stap 3:

Upload de bijlagen die gevraagd worden of die je wilt meesturen, in ieder geval een kopie van het ID-bewijs van de cliënt, of een andere officieel document waaruit de identiteit van de cliënt blijkt.

Stap 4:

Stuur de sociale rapportage met het aanvraagformulier en de bijlagen digitaal of per post aan het FBNR. Digitaal via info@fbnr.nl; per post naar: FBNR, postbus 4024, 3006 AA Rotterdam.

Hulp of spoed?

In spoedeisende gevallen kan telefonisch met de medewerkers van FBNR overlegd worden welke oplossingen mogelijk zijn (010-4981931). Hulp nodig bij de aanvraag? Ook daarvoor zijn de medewerkers van FBNR telefonisch te bereiken.