Vooraankondiging netwerkbijeenkomst 2018

Alvast voor in de agenda’s: op 29 januari 2018 organiseert het FBNR voor al zijn relaties een netwerkbijeenkomst. Daar zal aandacht zijn voor het thema laaggeletterdheid als een belangrijke factor bij het ontbreken van financiële zelfredzaamheid. Het aantal laaggeletterden in Rotterdam ligt tussen de 80.000-96.500. Dit is zo’n 20% van de Rotterdamse bevolking. Ter vergelijking: landelijk is gaat het om 12% van de bevolking. Inzet op meer Rotterdammers die voldoende kunnen lezen, schrijven (en rekenen), kan zorgen voor vermindering van één van de mogelijke oorzaken van armoede en schulden. Dat betekent niet meer alleen dweilen, maar zorgen dat de kraan dichtgaat.