Werkwijze

FBNR_7‘We begrijpen dat er nood is en daar willen we wat aan doen’

Aanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden door hulpverlenende instellingen. Ook de uitbetaling van giften geschiedt aan de aanvragende instelling, zodat het geld daadwerkelijk aangewend wordt voor het overeengekomen doel. Daarbij wordt de aanvrager gewezen op het feit dat de hulp van het fonds eenmalig is en dat er vervolgmaatregelen genomen moeten worden om herhaling van de problematiek te voorkomen.