Over het fonds

FBNR_6Het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam (FBNR) dankt het bestaan aan een publiek private samenwerking tussen charitatieve fondsen, levensbeschouwelijke organisaties, maatschappelijke instellingen en de gemeente Rotterdam. De financiering van het FBNR komt uit donaties van particuliere charitatieve fondsen. De kosten voor personeel, huisvesting en bedrijfsvoering staan op de begroting van de gemeente Rotterdam. Het onafhankelijk functioneren van het fonds is binnen deze constructie gewaarborgd door te kiezen voor de zelfstandige rechtsvorm van een stichting.