Onderzoek bewindvoerders

Omdat het FBNR de laatste jaren steeds meer aanvragen krijgt van bewindvoerders is een nadere analyse uitgevoerd naar de aanvragen die door hen bij het fonds worden ingediend. Het gaat daarbij zowel om bewindvoerders die vanuit beschermingsbewind opereren als bewindvoerders die zijn aangesteld in het kader van wettelijke schuldsanering. Omdat bewindvoerders zich primair richten op de financiële positie van hun cliënt, wilde het FBNR meer zicht hebben op de manier waarop een gift van het FBNR bij dit soort aanvragen daadwerkelijk zorgt voor perspectief op structurele verbetering van de situatie van de cliënt. Uit het onderzoek blijkt dat bewindvoerders goed onderbouwde aanvragen doen, waarbij de hele financiële positie van hun cliënt gedegen op orde is gebracht. Bewindvoerders blijken hiermee een degelijke aanvrager voor het FBNR.