Publicaties


FBNR_4Op deze pagina kunt u de volgende publicaties downloaden als PDF bestand.

 

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten. De medewerkers van het bureau vallen onder de cao gemeenten.