Nieuwe voorzitter Joke Ellenkamp

foto_12

 

Het bestuur van het Fonds Bijzondere Noden heeft Joke Ellenkamp als nieuwe voorzitter  benoemd. Joke Ellenkamp is sinds 12 juni 2013 als bestuurslid en penningmeester bij het Fonds betrokken. Onder haar bestuurlijke leiding zal het Fonds met kracht doorgaan met zijn kernfunctie: het verstrekken van financiële bijdragen voor Rotterdammers die in acute financiële nood verkeren en waarvoor geen ander sociaal vangnet beschikbaar is. Daarnaast zal zij bestuurlijk leiding geven aan de aangescherpte koers van het Fonds: het voeren van een duurzaam financieel beleid, het versterken van de signalering van gaten in het sociale vangnet en het meedenken over structurele oplossingen hierin. Daarmee wordt het aantal aanvragen dat het Fonds jaarlijks in behandeling neemt hopelijk beheersbaar en zal de continue stijging in aanvragen die we de afgelopen jaren gezien hebben niet verder doorzetten. Hanny de Kruijf is door het bestuur gekozen tot nieuwe penningmeester.

 

foto_13