Bestuur en Bureau

FBNR_9Het bestuur

Namens de particuliere fondsen:
J.H. Ellenkamp (voorzitter)
mevrouw A. Mol
de heer R. Prins
mevrouw M.M. Vogelaar (vicevoorzitter)
de heer W.F.M. Vonk

Namens de levensbeschouwelijke organisaties en religieuze groepen:
mevrouw H. de Kruijf (penningmeester)
mevrouw M.H. Vorthoren (secretaris)

Namens de hulpverleningsinstellingen:
mevrouw A. Smits
vacature

Namens de gemeente Rotterdam:
de heer G. Neeleman
de heer T. Quadt

Het bureau
Nita Wissink – directeur
Josje Dijkstra – adviseur en toetser
Ingrid van Oost – adviseur en toetser
Rita Smorenburg – teamondersteuner