Aantal aanvragen bij FBNR stijgt

Het aantal aanvragen bij het Fonds Bijzondere Noden vertoont al jaren een stijgende lijn, en ook dit jaar zal het FBNR meer aanvragen in behandeling nemen dan vorig jaar. Waren er vorig jaar rond 1 september 1533 aanvragen ontvangen, nu ligt dat aantal over dezelfde periode van 8 maanden op 1630. We verwachten dit jaar in totaal 1835 giften te verstrekken. Bijna 80% van de aanvragen leidt tot een gift vanuit het Fonds. Ongeveer de helft van de aanvragen om urgente financiële steun betreft medische kosten, kosten voor levensonderhoud of kosten voor woninginrichting. Bij medische kosten gaat het heel vaak om het vergoeden van de kosten van een urgente tandartsbehandeling, bij Rotterdammers die om financiële redenen niet (meer) aanvullend verzekerd zijn.

Toegekende aanvragen 2014-2017

Een groot aantal fondsen heeft voor 2017 een extra bijdrage aan het FBNR gegeven om deze stijging te kunnen opvangen. Desondanks moet het fonds voor 2017 zijn reserves aanspreken. Tegelijkertijd is het FBNR in overleg met de gemeente Rotterdam over de vraag waar het reguliere (gemeentelijke) sociale vangnet meer benut kan worden bij het opvangen van acute (financiële) nood.